GINISOVA KNJIGA REKORDA PDF

Numerous and frequently-updated resource results are available from this WorldCat. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Finding libraries that hold this item You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.

Author:Tauramar Shakasho
Country:Vietnam
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):18 January 2005
Pages:71
PDF File Size:6.4 Mb
ePub File Size:3.15 Mb
ISBN:534-4-36526-468-3
Downloads:57922
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KelkreeUVOD Htio ie sldterovat ijelisviet B I strio. Xishl]n zdesna. J poglavlj! Umjehon i med,ji :? Pokunl :-o b ti tto aklualniji na tim -:oudLlvim novim podruajima. To tete nail. Ako nam r. Ato lelite bdu urug4 ponoii i prvor. Xoiu lod nolutnort odrb..

Strip je dovrien u. Britanskikuharlames lradin na did prjkaan g cenifikaion, pokraj vodnelja ains eyja Haiflot a osulioie inaczao s15 g oprane mrkve u. Cheele'fleldu, u povodu pruog oana Gu nnessovih. Uopre nismo znali da ponojl klnerka pokrajina unurainla Monqollja re do[ nigo tuiida ondje tiviv. Dubokje 1,6 km, ito jeietki puta viie od visine Emp re St. To znaiida je na naliirem dljelu.

Najduije inajte:e ledenodoba b ojeonoprije2,3 do 2,4 mlljarde godina ltrajaloje oko 70 m ljuna qodlna. U rom je Gzdobiu.

KH znai 'lvrdota po Knoopu'. Apatit-jedva zagrcbe staklo ilakoqaje zagrepstinoiem 6. Ieiioko Najtvrdl mineral. Podruiie prekr veno iumama zauziriia za usporedbu, najveae podrui-.

Proteze se oko 55 km u tjesnac Mcllurdo u RossovLr moru, s prosjeanom iirinom od 5 km. Veaina geoda dovoljnoje mala da stane na. Vrh te plan ne najviia je toaka na svijetu. Prv su 9a put Viie od 50 andskih vrhova. Voda se nakon nekog vremena onobodi a iezero se Dlo vode istekao je preko dana3nlih Suhih slapov.. Tok slapa. I Pojam tektontk 'xrbdukclja' koisti5e za ops kretanja jedne poie kojatone pod druqu.

Plmna krela'rja zemljin h oceana uzrokovana gra! Poruinit Mit. Unltar o uje b ote rultepie doqu. Paricut n je geolozima pruZio. Replblici Kongu eruptirao je r0. Bokog erupiivnog oblaka. U Dolinismdiu ameriakoj saveznoj d. U punlnj Gobiu vediinjoj Aziji zim 5e lemp. Suduaida se temperatura mo:e popeii i do 40'C, Gobi moiemo klasific. Mrrdo ne Antarkikipadne m. Zauzlna povEinu od otprilike Reg narsvjetske banine. U Kinise nalazi I depres ja Turpan, najniza.

Arapska pustinja zauzlma povrilnu od 2,5 nriljuna km':, a iednu trealnu te pov'line prekrlva pije5ak. Duso je km izauzina podruile od H drogra15ka duiba Sovjetske tihooceanske monarice izmieria ie U jezero bi stala. Eoja jezera pos ied ca ie. Dovrieno je Najveie poznato podzemno jezero otkriveno le r Prosjeana mu je dubina zmedu i m, itoje. HoanE Ho druqa je najveta rijeka u Kini, a Ta ijek. Od svog. Za usporedbu, Amazona je duqa 6rh8 km. Naiduti enuarii n.

Amazona ima bezbroj pritoka, ukljuaujuti i. Kad ih se uznemi , ti r. Kad bi! Azolsko morq sjevehi dio Cmog mora, ima maksimalnu dubinu od 13 m,. ArnraLi proreze se povri. Greben se s3nol od bezbrol. E PALA. U ciklonimasv ovisok m brznana. Krrrno krelanle ciklona prorzroaeno je efektom corolis, kolije u,rokovan kruZenjem zemje. U apso utnom vedlitu. Koriieal se nnrumentom poznat m kao'Dopp er na kociima', znannvenki5a sveui llita Oklahoma. Waruick Marki u blziniDorriga u austra skom Novom luinom walesu ll.

Ra n eru Lr a meriikoj saveznoj ddavi Washington od Avion, lova na ur. Brzine vietra u Wilminu zidu oka doseqle su nevjerojatnih 2?

Tajje blvii. Promier tornada je udalicnGt izmedu najudaljeniih totaka vdoznog vjetG. Tose podruaje Ame. Najatetnija edena o uja svih vremena dogodila se u pruom tjednu sijeania Naqana 36 40 5 10'. Ljudi maju samo 23 para kromo5oma.

Kad cvleta, ispulla iznimno neugodan zadah tlit. I aasap su Eatth an. Hlrula nedi. Ako im se re pomogne, irtve mogu umrljetiza ietiri minute. Zivi u judskim. Kad ru diinirluaajevi. U tezim! Ezmnoiava binamom ri5iom, dijeli sv:ka td eata- U jednom danu moze postati praprapraprapraprad jed ipredak potomak.. Ako izgube neki dio tijela, on odm. Ju2noafriike Republike pokrenuo je ih projekt odredivanja genoma a u LaboEioiju za molekularnu blo og ju vijeaa za.

Njegovo je otkiae bitno iz dva razloga: prvo, pronaden je na. Druso, nemoguae gaje svdatiu bilo. Moluikirrr otocima u lndonezili, a PapuiNovojGviieji, a 2enke tog leptira irnalu raspo'r krila kolimoZe premailti2S cm. Tajje kukac tako veik veliaine domaaeg 90 rba da sa uroden ci qadaju ukom i sirjelom u visoklnr kroinjama, sdje. Zalt aena vBte zove ie dlakiva uhalaZa lAtixenia esau.

Mu2jak ca6ko9 noanog leptira Eudla pavonta moie osjetiti mkir:enke kola qa poziva na parenie na. Phooeutria nigiveotet duga je do 10,2 mm iima promjer od 2,7 mm. Orim tosa, svaka zlileda sadriido 1,35 mg otrova, itoje. Mutlak e!

ETAJV PSP PDF

Ginisova knjiga rekorda = The Guinness Book of Records : 1991.

.

APPLESEED AQT TARGET PDF

Guinnessova knjiga rekorda

.

DENIZENS EARTHDAWN PDF

.

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COSTACHE NEGRUZZI PDF

.

Related Articles